“สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกบ้านโครงการ Care the whale”

แคมเปญโมเดอร์นา
ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกบ้านโครงการ Care the whale
ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 799 บาทต่อโดส จากปกติ 1,650 บาท (ขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม)

เงื่อนไขการรับบริการ
ระยะห่างหลังจากรับวัคซีนเข็มก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ใส่ Code ส่วนลด: CTW799
ระยะเวลาจำหน่าย: 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2565

หมายเหตุ:
1) ค่าบริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าบริการวัคซีน ค่าประกันภัยผลข้างเคียง ค่าขนส่งและจัดเก็บ ไม่รวมค่าแพทย์
2) ให้สิทธิ์เฉพาะพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลในครอบครัวของเครือข่าย SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์
3) ให้สิทธิ์ระยะเวลาจำหน่าย: 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565
4) กำหนดให้บริการวัคซีนที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น มิสามารถใช้สิทธิ์รพ.อื่นๆในเครือฯได้
5) สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565
6) สามารถซื้อโดยรับส่วนลด ผ่าน Discount Code ได้ครั้งละ 1 เข็มเท่านั้น

Booster Dose