Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกบ้านโครงการ Care the whale”

แคมเปญโมเดอร์นา
ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกบ้านโครงการ Care the whale
ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 799 บาทต่อโดส จากปกติ 1,650 บาท (ขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม)

เงื่อนไขการรับบริการ
ระยะห่างหลังจากรับวัคซีนเข็มก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ใส่ Code ส่วนลด: CTW799
ระยะเวลาจำหน่าย: 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน2565

หมายเหตุ:
1) ค่าบริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าบริการวัคซีน ค่าประกันภัยผลข้างเคียง ค่าขนส่งและจัดเก็บ ไม่รวมค่าแพทย์
2) ให้สิทธิ์เฉพาะพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลในครอบครัวของเครือข่าย SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์
3) ให้สิทธิ์ระยะเวลาจำหน่าย: 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565
4) กำหนดให้บริการวัคซีนที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น มิสามารถใช้สิทธิ์รพ.อื่นๆในเครือฯได้
5) สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565
6) สามารถซื้อโดยรับส่วนลด ผ่าน Discount Code ได้ครั้งละ 1 เข็มเท่านั้น

Booster Dose