แพ็กเกจการตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง 60 ยีน (หญิง)-MKP22023262-1-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

฿27,500.00

แพ็กเกจการตรวจยีน เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง หรือมีบุคคลในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • ตั้งแต่ก่อนอายุ 50 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งชนิดเสี่ยงในการถ่ายทอดยีนมะเร็งทางพันธุกรรม
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในเพศชาย
 • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน
 • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุกรรม

หมายเหตุ

 • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
 • หรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • สามารถติดต่อขอนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 • เบอร์โทร 02 080 5999 กด 0 ติดต่อ แผนกอายุรกรรม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาล ฯ กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999