Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Heart Center Member Card-MKP22023493-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

฿3,500.00

Category:

รายการตรวจ (Examination List)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 • ตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของไต (eGFR)
 • ตรวจการดูเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
 • ตรวจเลือดหาเอ็นไซม์ที่แสดงถึงการมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Trop-T)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • การตรวจการทำงานของหัวใจ (NT.Pro BNP)

 

สิทธิพิเศษ

 • ส่วนลด 10 % ค่าห้อง ยกเว้นห้อง ICU ( ลดเฉพาะค่าห้อง ไม่รวมค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10 % ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
 • ส่วนลด 7 % ค่ายา ( ยกเว้นวัคซีนเหมาจ่าย และยาพิเศษ )
 • ส่วนลด 7 % ค่าห้องปฏิบัติการ Lab ( ยกเว้น Labพิเศษ )
 • ส่วนลด 7 % ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลด Black Canyon (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น) เงินสด ลด 10% , บัตรเครดิต ลด 5%
 • สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสมาชิก รับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพหัวใจ

อายุการใช้งาน 1 ปี

 

เงื่อนไขการใช้งาน

* เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรสมาชิก

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999