Sale!

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High-Does) สำหรับผู้สูงอายุ-MKP22023266-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

฿2,250.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High-Does) สำหรับผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

  • ช่วยลดความรุนแรงถึงขั้นนอนโรงพยาบาล จากโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ปอดอักเสบ ได้ถึง 64.4 %
  • ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุได้ถึง 48.9 %

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ High dose flu vaccine

สูตรสำหรับผู้สูงวัย 65 ปีขึ้นไป วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น 24.2 % และมีปริมาณแอนติเจนเพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบปกติ โดยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าคนทั่วไป  ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงที่จะพบอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ หรือบางรายมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

เงื่อนไข

  1. ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. วัคซีนนี้ฉีดได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ฯ

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999