Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“สิทธิพิเศษ เฉพาะ
ผู้ที่ HI กับเรา”

แคมเปญรับโมเดอร์นา
ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

สิทธิพิเศษ เฉพาะ ผู้ที่ HI กับเรา

ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 850 บาทต่อโดส จากปกติ 1,650 บาท (ขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม)

เงื่อนไขการรับบริการ

ระยะห่างหลังจากรับวัคซีนเข็มก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ใส่ Code ส่วนลด: HISPECIAL
ระยะเวลาจำหน่าย: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาการใช้บริการ : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ:

1) ค่าบริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าบริการวัคซีน ค่าประกันภัยผลข้างเคียง ค่าขนส่งและจัดเก็บ ไม่รวมค่าแพทย์
2) ให้สิทธิ์ระยะเวลาจำหน่าย: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
3) กำหนดให้บริการวัคซีนที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น มิสามารถใช้สิทธิ์รพ.อื่นๆในเครือฯได้
4) สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่าง วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
5
) สามารถซื้อโดยรับส่วนลด ผ่าน Discount Code ได้ครั้งละ 1 เข็มเท่านั้น

Booster Dose