Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“สิทธิพิเศษ เฉพาะโครงการ SMART”

แคมเปญก่อนกลับสงกรานต์ รับโมเดอร์นา ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

สิทธิพิเศษ เฉพาะ โครงการ SMART
ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 799 บาทต่อโดส จากปกติ 1,650 บาท (ขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม)

เงื่อนไขการรับบริการ
ระยะห่างหลังจากรับวัคซีนเข็มก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ใส่ Code ส่วนลด: smt799
ระยะเวลาจำหน่าย: 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาการใช้บริการ : 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ:
1) ค่าบริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าบริการวัคซีน ค่าประกันภัยผลข้างเคียง ค่าขนส่งและจัดเก็บ ไม่รวมค่าแพทย์
2) ให้สิทธิ์เฉพาะลูกบ้านโครงการสมาร์ทในเขตพื้นที่กทม และ ปริมณฑล
3) ให้สิทธิ์ระยะเวลาจำหน่าย: 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
4) กำหนดให้บริการวัคซีนที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น มิสามารถใช้สิทธิ์รพ.อื่นๆในเครือฯได้
5) สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565
6) สามารถซื้อโดยรับส่วนลด ผ่าน Discount Code ได้ครั้งละ 1 เข็มเท่านั้น

Booster Dose